ЄДИНИЙ РЕЄСТР (БАЗА ДАНИХ) БОРЖНИКІВ УКРАЇНИ

Що таке Єдиний реєстр боржників України?

Єдиний реєстр боржників — це систематизована база даних про боржників, яка є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників і запобігання відчуження боржниками майна.

Кого вносять до реєстру боржників і хто в нього може потрапити?

До реєстру боржників України вносяться як фізичні особи, так і юридичні.

В Єдиному реєстрі боржників міститься інформація про боржників, щодо яких виконавчі провадження зареєстровані в Системі після впровадження Єдиного реєстру боржників, тобто з січня 2017 року.

Таким чином, «старих» боржників в реєстрі немає. Але якщо, наприклад, боржник сплачував періодичні платежі, наприклад, аліменти і у нього виникла заборгованість по платежах більше трьох місяців, то така особа теж опиниться в списках боржників і інформація про нього буде розміщена в реєстрі боржників.

В даному реєстрі перебувають тільки ті особи-боржники, по яких відкрито виконавче провадження органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями. А також боржники по виконавчих провадженнях про стягнення періодичних платежів (наприклад, аліментів) при наявності заборгованості за відповідними платежами більше трьох місяців.

Немає в Єдиному реєстрі боржників відомостей про боржників:

  • які є державними органами, органами місцевого самоврядування;
  • які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців.
  • по рішенню не майнового характеру (крім рішень про встановлення побачень з дитиною і про усунення перешкод в побаченні з дитиною, під час виконання яких винесено постанову про накладення штрафу на боржника).

Відомості, які містить Єдиний реєстр боржників.

Єдиний реєстр боржників містить такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника — фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, який видав виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф і т.п.).

Доступ до списку, базі даних боржників України.

Сайт боржників веде Міністерство Юстиції України.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими і розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України в режимі реального часу.

Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за наступними реквізитами:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи.

Доступ до бази боржників України можна отримати просто перейшовши за посиланням — Єдиний реєстр боржників України.

Більш детально інформацію про пошук в базі даних боржників, отриманні інформації про боржників, списків боржників, дивіться в «Інструкції користувача Єдиного реєстру боржників».

Які негативні наслідки внесення особи до реєстру боржників?

Якщо ви виявили себе в Єдиному реєстрі боржників, то необхідно з’ясувати підстави такого внесення, оскільки наявність в реєстрі запису про вас, як про боржника, тягне за собою ряд негативних правових наслідків.

Знаходження вас в реєстрі боржників не тільки негативно впливає на репутацію, а й обмежує ряд ваших прав.

наприклад:

1. Ви не зможете продати автомобіль або інший транспортний засіб.

Так, при наявності відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу не здійснюється. Крім того, в разі звернення особи, яка внесена до Єдиного реєстру боржників, для здійснення перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу з метою його відчуження територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України зобов’язані не тільки відмовити у вчиненні реєстраційної дії, але і не пізніше наступного робочого дня повідомити зазначений в єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про такому транспортному засобі.

2. Вам може відмовити нотаріус в оформленні угоди.

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовить у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії з відчуження належного йому майна, внесено до Єдиного реєстру боржників, в тому числі по виконавчому провадженню про стягнення аліментів за наявності заборгованості по відповідними платежами більше трьох місяців.Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, в разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, належного боржнику, який внесений в єдиний реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного і полнітеля із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулося така особа.

3. Банки при відкритті рахунку на ім’я фізичної особи, яку внесено до Єдиного реєстру боржників, або закриття рахунка такою особою зобов’язані в день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

4. Вам можуть відмовити у продажу нерухомого майна.

Так, у державній реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо: заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесено до Єдиного реєстру боржників, в тому числі по виконавчого провадження про стягнення аліментів за наявності заборгованості за відповідними платежів більше трьох місяців.

5. Вам може бути відмовлено у виїзді за межі України.

Як вилучити запис з реєстру боржників?

Запис з реєстру боржників виключається у випадках:

— закінчення виконавчого провадження відповідно до статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» (наприклад, погашення боргу в повному обсязі, скасування рішення суду, постанови іншого органу, яке стало підставою для відкриття виконавчого провадження);

— повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа; стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване при виконанні рішення, за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення; введена тимчасова адміністрація банку-боржника, крім рішень немайнового характеру);

— в день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів;

— у разі скасування постанови про відкриття виконавчого провадження.

Якщо автоматично в вищевказаних випадках виключення запису не відбулося, то необхідно написати відповідну заяву до державного або приватного виконавця про виключення запису з Єдиного реєстру боржників.

Якщо виконавець відмовляє або не діє, то необхідно буде його дії / бездіяльність оскаржити в судовому порядку.

Оставьте комментарий