Спадковий договір

Стаття 1302 ЦК України. Поняття спадкового договору

1. За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Стаття 1303 ЦК України. Сторони у спадковому договорі

1. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа.

2. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

Стаття 1304 ЦК України. Форма спадкового договору

1. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок передбачений Постановою Кабінету Мінвстрів Україні від 11 травня 2011 р. № 491 “Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі”.

Стаття 1305 ЦК України. Обов’язки набувача у спадковому договорі

1. Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Стаття 1306 ЦК України. Особливості спадкового договору з участю подружжя

1. Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.

2. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Стаття 1307 України. Забезпечення виконання спадкового договору

1. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

2. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

3. Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті.

У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Забезпечення виконання спадкового договору спрямовано на захист інтересів сторін договору і здійснюється різними засобами. Так, у ч. 2 коментованої статті зазначається, що заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадково­му договорі, є нікчемним. Зазначена обставина є суттєвою гарантією захисту інтересів набувача, оскільки у цьому разі визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається.

Оставьте комментарий