Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом (ст. 1267 ЦК України)

1. Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.

2. Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них.

3. Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них.

Спадкоємці однієї черги спадкують у рівних частках, за ви­нятком спадкоємців, які спадкують за правом представлення. У цьому разі між названими особами ділиться та частка спадщи­ни, яка належала спадкоємцю, якого вони представляють.

З урахуванням конкретних обставин (наприклад мате­ріальне становище спадкоємця, наявність утриманців, непо­дільність речі, річ належить до речей професійних занять одно­го із спадкоємців) спадкоємці, які закликаються до спадщини, можуть відійти від принципу рівності поділу часток і за усною домовленістю перерозподілити рухоме майно, що входить до складу спадщини. Зміна розміру частки спадщини проводиться ні згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, до видачі свідоцтва про право на неї.

Оставьте комментарий