Поновлення строку на апеляційне оскарження. Заява про поновлення строку на апеляційне оскарження (зразок)

Згідно до ч. 1 ст. 354 ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до ч.2. ст. 354 ЦПК України  учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

2) на ухвали суду — якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 354 ЦПК України строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Але, слід мати на увазі, що незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:

1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки;

2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Поновлення строку подачі апеляції залежить від поважності причини пропуску цього терміну.

Поважні причини пропуску строку подання апеляційної скарги встановлюються в кожному конкретному випадку індивідуально. Але вони повинні бути об’єктивними, пов’язаними з непереборними обставинами.

Наприклад, поважними причинами пропуску строку подачі апеляції можуть бути:

хвороба, перебування на стаціонарному лікуванні;

знаходження в тривалому відрядженні;

знаходження за межами України;

бойові, військові дії, стихійні лиха, аварії, надзвичайні ситуації тощо.

Поважні причини мають бути підтверджені документально.

У заяві та в апеляції обов’язково потрібно вказати дату отримання копії судового рішення суду першої інстанції і навести докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (при наявності).

За посиланням можете завантажити: Заява (клопотання) про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду (зразок).

ВАЖЛИВО !!! Клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги обов’язково необхідно подавати разом з апеляційною скаргою.

Оставьте комментарий