Подання заяви про прийняття спадщини (ст. 1269 ЦК України)

1. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

2. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

3. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

4. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

5. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Загальним правилом для спадкоємця після смерті спадкодавця є прийняття спадщини шляхом подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини. Особливістю є те, що, якщо спадкоємець не проживав разом із спадкодавцем, то така заява має бути подана ним обов’язково у строк, встановлений законом.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, подає нотаріусу або іншій компетентній особі заяву про прийняття спадщини за місцем її відкриття.

Така заява подається особисто. Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена нотаріально, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю пропонується надіслати заяву, оформлену належним чином (засвідчити підпис на цій заяві нотаріально), або прибути особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець досягнув 14 років, він має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. Від імені малолітньої чи недієздатної особи заяву про прийняття спадщини подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Заяву про прийняття спадщини, яку подали вказані вище спадкоємці, мають право відкликати протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Оставьте комментарий