Зразок заяви (запиту) для перевірки існування відносно особи тимчасового обмеження на право виїзду за межі України

Довідково:

Заяву подає особа, якої стосується ця інформація з метою перевірки наявності обмеження, заборони у праві виїзду за межі України.

Заява (запит) повинно подаватися у письмовій формі із зазначенням таких реквізитів: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає звернення (запит) (для фізичної особи-заявника), а у разі звернення представника фізичної особи – за наявності письмової згоди від особи стосовно якої запитується інформація.

Звернення з вищевказаних питань необхідно подавати особисто та/або направляти письмово  на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (поштова адреса: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

До заяви необхідно додавати ксерокопію паспорту.

Головний центр обробки спеціальної інформації

Державної прикордонної служби України

від_____________________________________

(П.І.Б., громадянство,  дата народження,

реквізити паспортного документу: серія та номер паспорту,

коли та ким виданий, РНОКПП (ідентифікаційний код)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(адреса проживання)

Заява

Прошу Вас надати інформацію про можливе існування відносно мене тимчасового обмеження на право виїзду за межі України.

Додаток:

1. _____________________________________

(ксерокопія документа, який посвідчує особу)

2. (у разі потреби, наприклад ксерокопія довіреності, тощо)

Дата, підпис

Оставьте комментарий