ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ АБО ЯК НЕ ПЛАТИТИ СУДОВИЙ ЗБІР. відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру. ЗРАЗОК (ШАБЛОН) ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

Судовий збір сплачується при поданні позовної заяви, скарги, інших визначених заяв до суду.

Закон встановлює відповідні ставки судового збору, які мають тенденцію до збільшення.

Не завжди пересічний громадянин має можливість його оплатити, наприклад, при подачі позову який стосується спадщини, нерухомого майна, банківських спорів, стягнення великих сум заборгованості тощо.

див. так же статтю «Як не платити судовий збір або пільги щодо сплати судового збору в 2020 році«.

Тому законом передбачена можливість звільнення від сплати судового збору, відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру.

Так, суд, враховуючи майновий стан сторони, може своїм рішенням відстрочити або розстрочити сплату судового збору або звільнити від сплати судового збору.

При цьому, стаття 8 Закону України «Про судовий збір», передбачає конкретні три самостійні групи умов звільнення від сплати судового збору, відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача — фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:
а) військовослужбовці;
б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, якщо другий з батьків ухиляється від сплати аліментів;
в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю;
г) члени малозабезпеченої або багатодітній сім’ї;
д) особа, яка діє в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Цивільно-процесуальний кодекс України та Закон України «Про судовий збір» не містять вичерпного і чітко визначеного переліку документів, якими можна підтверджувати майновий стан особи.

У кожному конкретному випадку суд встановлює можливість особи сплатити судовий збір на підставі поданих ним доказів майнового та сімейного стану.

Такими доказами можуть бути:

  • довідки податкової про отримані доходи;
  • копії пенсійного посвідчення; посвідчення багатодітної сім’ї, одинокій матері, військовослужбовця і т.д .;
  • довідки про отриману заробітну плату, розмір пенсій, стипендії та т.п .;
  • витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно про відсутність нерухомого майна, витяг з реєстру Міністерства внутрішніх справ про відсутність зареєстрованих транспортних засобів;
  • довідки про заборгованість по заробітній платі, за наявністю заборгованості по аліментах;
  • довідка з Центру зайнятості про облік як безробітний;
  • медична документація про хвороби, інвалідності, довідки МСЕК;
  • копії трудової книжки;
  • довідки про склад сім’ї, документи, що підтверджують сімейний стан і наявність утриманців (свідоцтва про шлюб, про народження дітей та ін.).

Також слід розуміти, що звільнення від сплати судового збору — це право суду, не обов’язок.

Заява про звільнення від сплати судового збору краще подавати одночасно з відповідною позовною або іншим заявою, скаргою за подачу якої ви просите звільнити вас від сплати судового збору.

Зразок (приклад) заяви про звільнення від сплати судового збору

До _______________________________________
(найменування місцевого суду, адреса)
                                                          

Позивача: _________________________________,
(П. І. Б.), паспорт серія та номер, ким та коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника  податків
що проживає за адресою: індекс, _____________
номер засобу зв’язку:_______________________

З А Я В А

в порядку ст. 136 ЦПК України, ст. 8 Закону України «Про судовий збір» про звільнення від сплати судового збору

Так, мною подана позовна заява (чи заява) про ___________ (вказуємо сутність заяви, спору) до ________ (вказуємо до кого поданий позов, заява).

Згідно до Закону України «Про судовий збір», мені належить сплатити судовий збір в розмірі _______ грн.

Мій майновий стан не дозволяє сплатити зазначені судові витрати внаслідок того, що я отримую невелику пенсію в розмірі ___ грн., на моєму утриманні знаходяться чоловік — інвалід II гр. та троє неповнолітніх – дітей. (чи вказуємо інші відомості про скрутне матеріальне становище).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони,  суд може своєю  ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, а згідно з ч. 2 цієї статті суд може зменшити розмір судового збору або звільнити  від його сплати на цих же підставах, за наступних умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача — фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Згідно до практики Європейського суду з прав людини, інтереси справедливого здійснення правосуддя можуть виправдовувати накладення фінансових обмежень на доступ особи до суду. Положення п. 1 ст. 6 Конвенції про виконання зобов’язання забезпечити ефективне право доступу до суду не означає просто відсутність втручання, але й може вимагати вчинення позитивних дій у різноманітних формах з боку держави; не означає воно й беззастережного права на отримання безкоштовної правової допомоги з боку держави у цивільних спорах, так само це положення не означає надання права на безкоштовні провадження у цивільних справах (п. 59 рішення ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» («Kreuz v. Poland»)). Вимога про сплату державного мита є стримуючою мірою для потенційних позивачів від пред’явлення безрозсудних і необґрунтованих позовів. Для того, щоб гарантувати справедливий баланс між підтримкою нормального функціонування судової системи і захистом інтересів заявника при поданні позову до суду, внутрішньодержавні суди звільняють від сплати державного мита заявників, які можуть підтвердити свій поганий фінансовий стан (п. 111 рішення ЄСПЛ від  20 лютого 2014 року у справі «Шишков проти Росії» («Shishkov v. Russia»)).

Оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища (п. 44 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Kniat v. Poland»; пункти 63–64 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Jedamski and Jedamska v. Poland»).

Таким чином, на підставі вищевикладеного, зважаючи, що розмір судового збору є для мене занадто обтяжливий, предмет спору стосується вирішення моїх соціальних прав, моя родина має статус багатодітної, а через несплату судового збору я не зможу здійснити захист своїх прав та будуть порушені мої конституційні права на звернення до суду,

ПРОШУ:

Звільнити мене від сплати судового збору.

Додаток (наприклад):
1) довідка про пенсію,

2) довідка житлових органів про склад сім’ї,

3) довідка про заборгованість з оплати комунальних платежів,

4) довідка МСЕК відносно чоловіка;

5) копії свідоцтв про народження дітей;

6) посвідчення багатодітної родини.

28.01.2020 року                                підпис

Оставьте комментарий