Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину (ст. 1301 ЦК України)

1. Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом.

Свідоцтво про право на спадщину може бути визнане недійсним тільки у судовому порядку. Зацікавлена особа, яка вважає, що її право на спадкування порушено, може звернутися до суду з позовною заявою про визнання недійсним виданого свідоцтва про право на спадщину. Підставою визнання виданого свідоцтва недійсним є отримання його особою, яка не мала права на спадкування.

Законодавець передбачає, що не мають права на спадкування особи, зазначені у ст. 1224 ЦК. Положення цієї статті поширюються на осіб, які, хоч і є спадкоємцями, однак повинні бути усунені від права на спадкування.

Це особи:

— які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

— які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати його на свою користь;

— батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав;

— які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина буде встановлена судом;

— шлюб між якими визнаний за рішенням суду недійсним.

Указане положення поширюється на всіх спадкоємців, у тому числі і на тих, хто має право на обов’язкову частку в спадщині, а також на осіб, щодо яких зроблено заповідальний відказ (ст. 1237 ЦК).

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом може бути визнано недійсним, якщо у судовому порядку буде визнано недійсним заповіт.

Особливість визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину як спеціального способу захисту спадкових прав судом зумовлена сутністю свідоцтва про право на спадщину, що за своєю правовою природою не є правочином. Як наголошено у постанові Верховного Суду від 15.10.2019 р. (судова справа № 916/780/18) свідоцтво про право власності на нерухоме майно лише посвідчує наявність відповідного права і не породжує, не змінює і не припиняє права та обов’язки, тобто не є правочином. Однак свідоцтво видається на підтвердження існування права, яке виникло внаслідок певного правочину, і такий посвідчуваний документ є чинним, якщо є дійсною правова підстава його видачі.

Оскільки свідоцтво про право на спадщину не має правочинного характеру, воно не може визнаватися недійсним із посиланням на ст. ст. 203, 215–236 ЦК.

Свідоцтво про право на спадщину може бути визнано недійсним не лише тоді, коли особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, але й за інших підстав, установлених законом. Іншими підставами можуть бути: визнання заповіту недійсним, визнання відмови від спадщини недійсною, визнання шлюбу недійсним, порушення у зв`язку з видачею свідоцтва про право на спадщину прав інших осіб тощо.

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 2-1316/2227/11 (провадження № 61-12290св18) у статті 1301 ЦК України, як підставу визнання свідоцтва недійсним, прямо вказано лише відсутність права спадкування в особи, на ім`я якої було видане свідоцтво. Це має місце, зокрема, у разі, якщо ця особа була усунена від спадкування; відсутні юридичні факти, що давали б їй підстави набути право на спадкування — утримання, спорідненість, заповіт; у випадку, коли спадкодавець, оголошений у судовому порядку померлим, виявився насправді живим і судове рішення про оголошення його померлим скасоване.

Іншими підставами визнання свідоцтва недійсним можуть бути: визнання заповіту недійсним, визнання відмови від спадщини недійсною, визнання шлюбу недійсним, порушення у зв`язку з видачею свідоцтва про право на спадщину прав інших осіб, включення до свідоцтва майна, яке не належало спадкодавцю на момент відкриття спадщини тощо (постанова Верховного Суду від 11.12.2019 у справі № 414/811/17).

Оставьте комментарий